Συμμετέχοντες

 • Βασίλειος Μιχαηλίδης, Καθηγητής
  Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων,
  Τομέας Ζωολογίας
  ,Τμήμα Βιολογίας,
  Σχολή Θετικών Επιστημών
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
  54124 Θεσσαλονίκη,
  Τηλέφωνο: +30-2310-998401
  Fax: +30-2310-998269
  e-mail: michaeli@bio.auth.gr

 • Αλκιβιάδης Μπάης, Καθηγητής)
  Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  541 24 – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  Τηλέφωνο: +30-2310-998184
  Fax: +30-2310-998090
  e-mail: abais@auth.gr
  http://lap.physics.auth.gr

 • Βώκου Δέσποινα, Καθηγήτρια
  Εργαστήριο Οικολογίας, Τομέας Οικολογίας
  ,Τμήμα Βιολογίας,
  Σχολή Θετικών Επιστημών
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
  54124 Θεσσαλονίκη,
  Τηλέφωνο: +30-2310-998323
  Fax:
  e-mail: vokou@bio.auth.gr

 • Lars Tomanek, Ph.D, Αναπληρωτής Καθηγητής)
  Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Πρωτεομικής
  Κέντρο Παράκτιων Θαλάσσιων Επιστημών
  Πολυτεχνικό, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας
  San Luis Obispo, CA 93407-0401
  ΗΠΑ
  Τηλέφωνο: : 805 756 2437
  ltomanek@calpoly.edu
  http://www.calpoly.edu/~bio/EPL/index.html

 • Δρ. Βασιλική Κοτρώνη
  Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος
  και Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθηνών,
  Λόφος Κουγού, Π. Πεντέλη, GR-15236
  Αθήνα, Ελλάδα
  Τηλ: +30-210-8109128
  Φαξ: +30-210-8103236
  www.noa.gr/forecast (in english)
  www.meteo.gr (in greek)
  www.eurometeo.gr

 • Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
  Iνστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος
  και Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθηνών,
  Λόφος Κουγού, Π. Πεντέλη, GR-15236
  Αθήνα, Ελλάδα
  Τηλ: +30-210-8109128
  Φαξ: +30-210-8103236
  www.noa.gr/forecast (in english)
  www.meteo.gr (in greek)
  www.eurometeo.gr

 • Γιάννης Ν. Κρεστενίτης (Καθηγητής)
  Παράκτια Τεχνική και Ωκεανογραφία
  Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής & Θαλασσίων Έργων
  Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Τηλ: +30 2310 995654
  Φαξ: +30 2310 995649
  e-mail: :ynkrest@civil.auth.gr

 • Δρ Καλλιόπη Α. Πάγκου
  Διευθύντρια Ερευνών
  Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
  Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
  46,7 χλμ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου
  Μαύρο Λιθάρι, Ανάβυσσος, 19013
  Αττική
  Τηλ.: 22910 76409
  Fax: 2910 76347
  Ηλεκτρονική διεύθυνση: popi@ath.hcmr.gr
  Ιστοσελίδα: http://www.hcmr.gr

 • Δρ Ευαγγελία Κρασακοπούλου
  Κύρια Ερευνήτρια
  Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
  Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
  46,7 χλμ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου
  Μαύρο Λιθάρι, Ανάβυσσος, 19013
  Αττική
  Τηλ.: 22910 76409
  Fax: 2910 76347
  Ηλεκτρονική διεύθυνση:
  ekras@ath.hcmr.gr

 • Θεόδωρος Καρακώστας, Καθηγητής
  Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
  Θεσσαλονίκη 54124
  Τηλ: +30 2310 998456
  fax: +30 2310 995392
  e-mail: karac@geo.auth.gr

 • Γεώργιος Ζαλίδης, Καθηγητής
  Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας
  Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
  Τμήμα Γεωπονίας
  Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  54124 Θεσσαλονίκη
  Τηλέφωνο: +30-2310-331204
  Fax: +30 2310 99 8738
  e-mail: zalidis@agro.auth.gr