Η Κλιματική Αλλαγή είναι ένα ευρέως αναγνωρισμένο φαινόμενο, τόσο από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις διεθνείς υπηρεσίες, όσο και από την επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής ανάλυσης και έρευνας από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλάγη (IPCC). Από το 1990, η IPCC έχει δώσει στη δημοσιότητα μια σειρά εκτιμήσεων, ειδικών αναφορών, τεχνικών αναφορών, μεθοδολογιών και άλλων πορισμάτων που αξιοποιούνται από νομοθέτες, επιστήμονες και άλλους ειδικούς. Η τρίτη αναφορά αξιολόγησης της IPCC το Σεπτέμβριο του 2001 προέβλεπε ένα μέλλον, όπου θα κυριαρχούν η ξηρασία, οι πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αν δεν μειωθούν κατά 60% οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, απορροφάται από τους ωκεανούς καθιστώντας τους πιο όξινους (μειώνοντας το pH που αποτελεί μέτρο της οξύτητας). Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εκπομπές του CO2 από τις ανθρώπινες δραστηριότητες των τελευταίων 200 χρόνων, έχουν οδηγήσει σε μια μείωση του pH του επιφανειακού θαλασσινού νερού κατά 0.1 μονάδες και είναι πιθανό η πτώση να φτάσει μέχρι τις 0.5 μονάδες μέχρι το 2100. Αυτή η τιμή του pH είναι πιθανώς χαμηλότερη από οποιαδήποτε τιμή έχει υπάρξει στα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια του παρελθόντος. Η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα έχει επηρεάσει τα οικοσυστήματα και μια μεγάλη ποικιλία ειδών. Η IPCC προβλέπει μια επιπρόσθετη αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας μεταξύ 1.48oC και 5.88oC στη διάρκεια του 21ου αιώνα ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιπέδων του CO2.

Οι μελλοντικές αλλαγές στο κλίμα αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την βιοποικιλότητα. Γι’ αυτό το λόγο ένας μεγάλος αριθμός ερευνών έχει επικεντρωθεί στην μελέτη των θερμικών ορίων αντοχής των οργανισμών και στην πρόβλεψη πιθανών αλλαγών στην κατανομή τους. Βασική προϋπόθεση για την κατανόηση των θερμικών ορίων αντοχής των θαλάσσιων οργανισμών στην επικείμενη Κλιματική Αλλαγή είναι η μελέτη των αντιδράσεών τους στα διαφορετικά επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, από το επίπεδο των μορίων ως εκείνου του οργανισμού.